Bộ sách Cẩm nang Doanh nhân

Quý bạn đọc có thể tìm sách tại:

Nhà sách Quang Bình – https://huongtrang.net

Địa chỉ416 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (+84.28) 3832 2386 – 3834 0990

  • Tấn Phước – 0962 499 691
  •  Ái Thu – 0908 625 936
  • Trần Anh Thi – 0332 828 628

Fax: (84.28)3824 9739 – 3834 2457

 

KY NANG LANH DAO - DAY

 

img029.u335.d20160425.t192213

tu-sach-ky-nang-mem-ky-nang-mem-va-thanh-cong-cua-ban